بگ فیلتر

بگ فیلتر دستگاهی است که به عنوان یک سیستم فیلتراسیون ؛یعنی برای جمع آوری گرد وغبار ایجادشده درحین کار ازآن استفاده میشود.
این دستگاه از اجزایی شامل: کیسه فیلتر،محفظه هوای تمیز،محفظه تصفیه، شیرهای دیافراگمی و سیستم تخلیه تشکیل شده است.
قدرت مکشی این دستگاه (بگ فیلتر) باتوجه به نوع گرد و غبار و اندازه ذرات تولیدشده توسط فن سانتریفوژ تعیین میشود.
این دستگاه در کارخانه‌های آسفالت،گچ،کاشی،چینی،پودرهای میکرونیزه،صنایع چوب،نزدیک مناطق مسکونی ویاکشاورزی و صنعتی کاربرد دارد.

مواد آلاینده توسط اگزوزفن جذب میشود. در ادامه کیسه هایی قرار دارند که گازو غبار‌های جذب شده توسط اگزوزفن را جذب میکنند و در تایم مشخصی باروش‌های متنوع از کیسه‌ها توسط اسکروکانوایر خارج میشوند.

بگ فیلتر صنعتی

بگ فیلتر صنعتی ازنظر سیستم پاک کردن کیسه در ۲شکل ساخته میشوند .

در نوع اول تمیزکردن توسط هدایت هوای فشرده بافشار بالا که به کیسه‌ها وارد میشود صورت میگیرد.

دراین نوع؛ ممکن است درمناطق مرطوب درداخل فیلتر مشکلاتی ایجاد شود و یا برای ورود فشارهوا،باید از توان وظرفیت بالاتری استفاده کرد که علاوه بر گاز‌های تولیدشده از احتراق رانیز خارج کند که اگر این امر صورت نگیرد؛فضای محیط راآلوده کرده و باعث اتلاف مواد میگردد.

درنوع دوم؛از روش هوای برگشتی استفاده میشود. یعنی بجای هدایت هوای فشرده از جابجایی کیسه‌ها استفاده میشود. به این صورت که باآزاد کردن کیسه‌ها از روی سبد خود دانه‌های چسبیده به آن از بدنه کیسه جدا میشود.
گرمای داخل کیسه‌ها توسط المنت هاس برقی ویا روغن داغ کنترل شده و از بهم چسبیدن فیلترها یا خیس شدن آنها جلوگیری بعمل می‌آید.

بگ فیلتر کارخانه آسفالت

بگ فیلتر کارخانه آسفالت برای جلوگیری از آلودگی هوا ،دود و مواد حاصل از سوخت مشعل و گرد و خاک و بخار آب توسط اگزوزفن از بالای سیکلون به فیلتر آبی هدایت میشود و در چرخه مسیر آب در قسمت انتهایی استخر ته نشین و نهایتا توسط لودر برداشته میشود.فیلتر جز قطعات حساس از نظر آلودگی محیط زیست می‌باشد.
لذا میبایست توانایی کامل جهت فیلتراسیون مواد آلاینده را داشته باشد،که از دو مدل آبی و بک فیلتر متناسب با محل نصب و درخواست مشتری ساخته و اجرا میشود.

فروش بگ فیلتر

فروش بگ فیلتر صنعتی مناسب برای کارخانه آسفالت. سنگ شکن. دستگاهی فرآوری مواد معدنی. کورهی ذوب مختلف. کارخانه گچ. سیمان و آهک در آگس ماشین

    مشاوره تلفنی