سیلو و فیدر سرد مصالح

فیدر مصالح سرد برای ذخیره و انتقال مصالح به صورت تدریجی وباحجم قابل کنترل توسط نقاله به دستگاه خشک کن استفاده میشود.
تحویل تدریجی و یکپارچه مصالح باعث افزایش کیفیت ترکیب میگردد به این صورت که ترکیب یکنواختی از آسفالت ایجاد میشود.
این دستگاه معمولا دارای بین هایی برای نگهداری ۴نوع مصالح است ولی نسبت به نیاز قابل افزایش نیز هست.
کنترل حجم مصالح ورودی به خشک کن درایر توسط سنسورها و برد های الکترونیکی، فرمان و درایور های الکترونیکی صورت میگیرد.
تغذیه کننده های این دستگاه دقت انباشته های مصالح را در هرشرایطی به شکل حداکثری میرسانند.

خصوصیات فیدر مصالح سرد

۴مخزن دارد،مجهز به سیستم تنظیم اتوماتیک سرعت حرکت نوار و سیستم کنترل شنیداری میزان مصالح است.
طبق مدل های مختلف این دستگاه؛تعداد مخزن، حجم مخزن،توان گیربکس،عرض و طول نوار تغذیه و…. متغیر میباشد. سیلوو فیدر سرد مصالح:
این دستگاه برای ذخیره و انتقال مصالح به صورت تدریجی وباحجم قابل کنترل توسط نقاله به دستگاه خشک کن استفاده میشود.
تحویل تدریجی و یکپارچه مصالح باعث افزایش کیفیت ترکیب میگردد به این صورت که ترکیب یکنواختی از آسفالت ایجاد میشود.
این دستگاه معمولا دارای بین هایی برای نگهداری ۴ نوع مصالح است ولی نسبت به نیاز قابل افزایش نیز هست.
کنترل حجم مصالح ورودی به خشک کن درایر توسط سنسورها و برد های الکترونیکی، فرمان و درایور های الکترونیکی صورت میگیرد.
تغذیه کننده های این دستگاه دقت انباشته های مصالح را در هرشرایطی به شکل حداکثری میرسانند.

فیدر مصالح سرد کارخانه آسفالت

فیدر یا هاپر ذخیره مصالح سرد در کارخانه آسفالت اولین دستگاهی است که مصالح در آن ذخیره و به تدریج و با حجم قابل کنترل با استفاده از نوار نقاله به دستگاه خشک کن (Dryer) فرستاده می شود. فیدر مصالح سرد در کارخانه آسفالت معمولا دارای بین (هاپر) هائی برای تغذیه و نگهداری ۴ نوع مصالح می باشد ولی نسبت به نیاز دانه بندی های مصرف کننده قابل افزایش می باشد.

    مشاوره تلفنی