الواتور

الواتور

برای انتقال شن و ماسه داغ خروجی از دستگاه درایر به بالای برج کارخانه آسفالت از الواتور زنجیره ای استفاده میگردد.
بالابر با استفاده از قاشقک های حمل مصالح را از انتهای درایر به بالای برج اصلی میبرد.
بالابر فیلر با استفاده از قاشقک های حمل ، فیلررا از اسکروفیلر به مخزن ذخیره بالای برج اصلی میبرد.

اجزای تشکیل دهنده الواتور

قسمت حمل بار که باکت یا کیسه نام دارد.
باند کششی که نیرو را برای رساندن مواد به حمل کننده بار ایجاد میکند که ازجنس لاستیکی یا زنجیری است.
پولی ها،چرخ زنجیرها و تکیه گاه
قاب یا محفظه

ازنظر متد بارگذاری این بالابرها به چند نوع تقسیم میشوند:

باسرعت زیاد وتخلیه گریز ازمرکز
سرعت کم و تخلیه نیروی ثقل که بامنحرف کردم پولی بالا از راستای الواتور عملی میشود.
سرعت کم باتخلیه نیروی ثقل که با منحرف کردن مسیر برگشت صورت میگیرد.
سرعت کم باباکتهای پیوسته
سرعت کم با تخلیه داخلی

الواتور زنجیری

برای بالا بردن مصالح گرم از نوع قاشقکی زنجیری به شرح زیر میباشد :

زنجیر بالابر از نوع فولاد به همراه کرپی های فولادی
قاشقک ها از ورق فولادی با زاویه مناسب جهت تخلیه مصالح در شوت سرند
قسمت تحتانی با مکانیزم کنترل با فنر بندی با قابلیت رگلاژ زنجیر بالابر ، دارای دریچه بازدید و کنترل ورودی
قسمت فوقانی با شوت خروجی از جنس ورق ضد سایش

الواتور فیلر

بالابر (الواتور) فیلر
بالابر فیلر قسمت تحتانی با مکانیزم کنترل با فنر بندی با قابلیت ریگلاژ زنجیر بالابر، دارای دریچه بازدید و کنترل ورودی
الکترو گیربکس

ساخت الواتور

آکس ماشین تولید کننده و ساخت الواتور و سازنده باکت الواتور

قیمت الواتور

جهت خرید الواتور و یا قیمت الواتور (بالابر مصالح گرم) با ما در تماس باشید.

    مشاوره تلفنی