سیستم توزین و بچینگ الکترونیکی

سیستم توزین کارخانه آسفالت

باسکول توزین کارخانه آسفالت و مصالح گرم با دریچه تخلیه پنوماتیک به ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم
لودسل های ۱۰۰۰ کیلوگرم با تقویت کننده (آمپلی فایر)های الکترونیکی
نشانگر دیجیتالی اروپایی نصب شده روی میز کنترل اتاق فرمان

دارای قابلیت های ذیل:

تنطیم ۴ وزن (set point 4 ) و اتوماسیون کامل بارگیری و تخلیه
پذیرش فرمولهای کارگاهی و طرح اختلاط
کنترل ریزش مصالح از دریچه ها بصورت اتوماتیک و دستی
تنظیم زمان تخلیه دریچه ها نسبت به یکدیگر
تنطیم تعداد بچ مورد نیاز در سیستم تولید اتوماتیک
قابلیت نصب به پرینتر و چاپ انواع مصالح مصرفی به تفکیک ، جمع آسفالت تولید شده در هر شیفت کاری و …

سیستم توزین الکترونیکی قیر کارخانه آسفالت شامل:

باسکول توزین قیر با دریچه پنوماتیکی به ظرفیت ۲۰۰ لیتر
لودسل های ۵۰۰ کیلوگرم با تقویت کننده (آمپلی فایر)الکترونیکی
نشانگر دیجیتل اروپایی نصب شده روی میز کنترل اتاق فرمان

دارای قابلیت های ذیل :

تنظیم ۱ وزن بصورت اتومات هماهنگ بودن با سیستم توزین مصالح گرم
ارتباط مستقیم به سیستم فرمان کامپیوتری با اعمال کلیه کنترلهای لازم
توضیح اینکه تغذیه باسکول قیر توسط یک دستگاه الکتروپمپ قیر و یک عدد شیر سه راهه و سیستم پنوماتیکی صورت میگیرد.

    مشاوره تلفنی